Gurka vs. tomater

Har fått veta varför man inte ska ha tomaterna ihop med gurkorna. Det är för att tomater, äpplen och lök och en del andra växande saker, avger etylengas som får andra frukter och grönsaker att mogna, eller bli övermogna. Däremot är inte gurka, potatis och citrusfrukter så farliga på att avge etylengas. Men om man till exempel har avokado som behöver mogna innan man kan använda den går det bra att lägga den i en påse med exempelvis äpplen. Då påskyndar man avokadons mognadsprocess. Julgranar, vissnande växtrester och rökare avger också mycket etylengas varför blomsterfrämjandet avråder att man har snittblommor i närheten av dessa.